آخرين خبرهاي شهرک
خانه / مدیریت شهرک

مدیریت شهرک

در جلسه مجمع عمومی شهرک، جناب آقای غفاری به سمت مدیریت و حسابدار شهرک منصوب گردیدند.

شماره تماس ایشان: ۰۹۱۲۱۵۹۵۷۶۶

وظایف ایشان طبق اساسنامه شهرک به شرح زیر می‌باشد:

د – مدیر شهرک:

ماده ۴۱ – مدیر شهرک بر اساس ماده ۲۷ این اساسنامه از سوی هیات مدیره انتخاب و وظایفی به شرح زیر دارد:

۴۱-۱-اداره کلیه امور شهرک اعم از اداری، مالی، حفاظتی، حراستی، قضایی و … در چـارچوب قـانون تملـک آپارتمانهـا، اساسنامه و مصوبات هیات مدیره.

۴۱-۲- مجری مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و ارایه گزارش عملکرد در خصوص آنها به هیات مدیره.

۴۱-۳- سرپرستی کلیه پرسنل موظف شهرک و پیشنهاد تکمیل یا تعویض آنان به هیات مدیره.

۴۱-۴- نظارت بر قراردادهای انجام کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ارایه گزارش کار آنان به هیات مدیره.

۴۱-۵- نظارت بر رعایت قوانین و مقرات حاکم بر شهرک توسط مالکین و مراجعین و تذکر دوستانه بـه ناقضـان احتمـالی، و در صورتیکه مقبول نیفتد، ارایه گزارش به هیات مدیره.

۴۱-۶- تهیه و تنظیم لیست از کلیه اموال و متعلقات شهرک و حفاظت و نگهداری از آنها به نحو احسن.

۴۱-۷-  بررسی نیازمندیهای شهرک و تلاش در برآورده کردن آنها.

۴۱-۸- ارایه پیشنهادهای سازنده به هیات مدیره در جهت بهبود امور شهرک و پیگیری تا حصول نتیجه.

۴۱-۹- شرکت در جلسات هیات مدیره ( به صلاحدید آنها ) به منظور کسب اطلاع از تصمیمات متخذه و ارایه گزارشات لازم.

۴۱-۱۰- تهیه پرونده های جداگانه برای هریک از ویلاها و درج کلیه مستندات و مشخصات مالک و ویلا در آن و بـه روز نمـودن اطلاعات در ایام مختلف از جمله نقل و انتقالات.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*