آخرين خبرهاي شهرک
 • ورودي شهرک - مه آلود

 • ورودي شهرک

 • نمونه ويلا

 • نمونه باغچه

 • نمايي از ويلاها

 • نمايي از ويلا

 • نمايي از ويلاي ديگر

 • نمايي ديگر از ويلاها

 • نمايي از حياط

 • نمايي از آلاچيق

 • نمايي از ويلاي درحال استفاده

 • نمايي از داخل

 • نمايي از داخل

 • قديمي ترين ويلا

 • درخت پرتقال پربار

 • درختان پرتقال

 • خيابان اصلي شهرک

 • فرارسیدن مه

 • مه زیبا بر فراز شهرک

 • نمای زیبای مه آلود شهرک

 • نمايي از ويلايي ديگر

 • يک باغچه زيبا در شهرک

 • و باز هم باغچه هاي زيبا

خبرها