آخرين خبرهاي شهرک
خانه / اعضای هیات مدیره شهرک

اعضای هیات مدیره شهرک

در آخرین جلسه مجمع عمومی شهرک، آخرین تغییر و تحولات در اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و بازرس به شرح زیر مورد تصویب اکثریت قرار گرفت:

 • اعضای اصلی هیات مدیره: خانم‌ها ربیعی و عباسی، و آقایان ربیعی (ناصری، جانشین)، مستوفی، غصیانی و میرزازاده
 • عضو علی‌البدل هیات مدیره: آقای دکتر امامی
 • بازرس: آقای گل افرا

که در نخستین جلسه هیات مدیره پس از مجمع عمومی، مسئولیتهای ایشان به شرح زیر تصویب شد:

 • رئیس هیات مدیره: آقای ربیعی (که آقای ناصری تا زمان عدم حضور ایشان به عنوان جانشین حضور خواهند داشت).
 • نایب رئیس هیات مدیره: خانم ربیعی
 • خزانه دار و دبیر هیات مدیره: خانم عباسی

شماره‌های تماس اعضای هیات مدیره:

 • خانم ربیعی: ۰۹۱۹۶۴۳۳۴۰۴
 • خانم عباسی: ۰۹۱۲۲۰۰۴۴۰۸
 • آقای ربیعی: ۰۹۱۲۱۱۸۴۵۷۱
 • آقای ناصری: ۰۹۱۲۱۰۹۱۸۸۷
 • آقای مستوفی: ۰۹۱۲۱۷۱۸۸۱۳
 • آقای غصیانی: ۰۹۱۲۳۴۰۲۰۸۹
 • آقای میرزازاده: ۰۹۱۲۱۱۳۱۱۱۲
 • آقای دکتر امامی: ۰۹۱۲۱۲۴۹۶۳۱
 • آقای گل افرا: ۰۹۱۲۱۶۹۶۴۶۱